Bc. Břetislav Verner

Diplomová práce

Úroveň fyzické připravenosti příslušníků Policie České republiky v okrese Náchod v roce 2009 a v roce 2015

The level of physical fitness of the Police of the Czech Republic in district Náchod in 2009 and 2015
Anotace:
Zadáním práce je zjistit, analyzovat a porovnat úroveň fyzické připravenosti příslušníků Policie České republiky v okrese Náchod v roce 2009 a 2015 prostřednictvím archivovaných výsledků prověrek fyzické způsobilosti z uvedených let.
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to determine, analyze and compare the level of physical fitness of the Police of the Czech Republic in district Náchod in 2009 and 2015 via archived results of screening the physical fitness of those years.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Vít, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií