Alžbeta Stračinová

Bakalářská práce

Koncert pro housle a orchestr Alexandra Moyzese

Violin concert of Alexander Moyzes
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na rozbor houslového koncertu Alexandra Moyzese. Pojednává o problematice jednotlivých částí, ale také zahrnuje informace o vzniku, okolnostech a premiéře tohoto koncertu. Značnou pozornost věnuje také osobnosti Alexandra Moyzese, jako jednu z nejvýznamnějších postav v historii slovenské hudby. Přibližuje jeho hudební řeč, prostředí, ve kterém působil a komponoval a také …více
Abstract:
Diploma thesis analyses the violin concerto by Alexander Moyzes. It deals with problematics of particular movements, it also includes information about the origin, circumstances and its premiere. Diploma thesis pays considerable attention to the personality of Alexander Moyzes as one of the most important composers in the Slovak music history. It elucidates author´s musical language, the ambience Moyzes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Miloš Vacek
  • Oponent: prof. ArtD. Peter Michalica

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/lp9fe/