Jaromír Demek

Diplomová práce

Globální oteplování a jeho sociální aspekty

Gobal warming and its social aspects
Anotace:
Anotace: Demek, Jaromír. Globální oteplování a jeho sociální aspekty. Brno : PdF MU, 2010, 81 s. Tématem diplomové práce je globální oteplování a jeho sociální aspekty. V první části jsou diskutovány teorie vysvětlující současné oteplování (zvýšená koncentrace skleníkových plynů, změny oběžné dráhy Země, sluneční cykly), druhá část je věnována možnostem snižování emisí skleníkových plynů využitím obnovitelných …více
Abstract:
Abstract: Demek, Jaromír. Global warming and its social aspects. Brno : PdF MU, 2010, 81 p. The topic of Master’s dissertation is global warming and its social aspects. In the first part are discussed the theories explaining recent warming (increased concentration of greenhouse gases, changes of Earth‘s orbit, solar cycles), the second part is dedicated to the possibilities of the reduction of greenhouse …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta