Bc. Viera Lapinová

Master's thesis

Staré průmyslové regiony světa: utváření, současnost, perspektivy

Old industrial regions in the world: formation, nowadays, prospects
Abstract:
The subject of the thesis "The old industrial regions in the world: formation, nowadays, prospects" is to analyze the origin, formation and prospects of the old industrial regions of the world. The first part approximates conditions of the first industrial regions in Europe and North America, the second part focuses on the industrialization of the Czech Republic and Slovakia. The last section maps …more
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Staré průmyslové regiony světa: utváření, současnost, perspektivy“ je analyzovať vznik, formovanie a perspektívy starých priemyselných regiónov sveta. V prvej časti sú priblížené podmienky vzniku prvých priemyselných regiónov v Európe a Severnej Amerike, druhý časť sa zameriava na industrializáciu Českej republiky a Slovenska. Posledná časť mapuje aktuálny stav týchto starých …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Šašinka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta