Kateřina MOTALOVÁ

Bakalářská práce

Strukturwandel im Ruhrgebiet: Ursachen, Verlauf und Folgen. Konsequenzen der Industrieproduktion für die Luftqualität. / Restrukturalizace průmyslu v Porúří: příčiny, průběh a dopady. Vliv průmyslové výroby na kvalitu ovzduší.

The Restructuring of Industry in the Ruhr Area: Causes, Course and Consequences. Consequences of Industrial Production on the Air Quality.
Abstract:
This work deals with industrial production, not only in the most significant industrial region of Germany called the Ruhr, but also in the Ostrava region. The work is divided into two parts, practical and theoretical. The theoretical part explains the concept of industrial restructuring and its specific clarification on the example of industry in the Ruhr. It describes the development of industrial …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje nejvýznamnější průmyslové oblasti Německa zvané Porúří. Práce je rozdělena do dvou částí, praktické a teoretické. Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmu restrukturalizace průmyslu a jeho konkrétním objasněním na příkladu průmyslu v Porúří. Je zde popsán vývoj průmyslové výroby v Porúří, od počátku těžby uhlí přes výrobu oceli až po rozvoj lehkého průmyslu a služeb …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2012
Zveřejnit od: 11. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Pišl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOTALOVÁ, Kateřina. Strukturwandel im Ruhrgebiet: Ursachen, Verlauf und Folgen. Konsequenzen der Industrieproduktion für die Luftqualität. / Restrukturalizace průmyslu v Porúří: příčiny, průběh a dopady. Vliv průmyslové výroby na kvalitu ovzduší.. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Němčina ve sféře podnikání