Bc. Viera Lapinová

Diplomová práce

Staré průmyslové regiony světa: utváření, současnost, perspektivy

Old industrial regions in the world: formation, nowadays, prospects
Abstract:
The subject of the thesis "The old industrial regions in the world: formation, nowadays, prospects" is to analyze the origin, formation and prospects of the old industrial regions of the world. The first part approximates conditions of the first industrial regions in Europe and North America, the second part focuses on the industrialization of the Czech Republic and Slovakia. The last section maps …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Staré průmyslové regiony světa: utváření, současnost, perspektivy“ je analyzovať vznik, formovanie a perspektívy starých priemyselných regiónov sveta. V prvej časti sú priblížené podmienky vzniku prvých priemyselných regiónov v Európe a Severnej Amerike, druhý časť sa zameriava na industrializáciu Českej republiky a Slovenska. Posledná časť mapuje aktuálny stav týchto starých …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Šašinka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta