Bc. Martina Vasková

Diplomová práce

Přínosy a nebezpečí vstupu podniku na burzu

The benefits and dangers of entering on a stock exchange
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou vstupu na burzu dvou konkrétních společností, které se zabývají online komunikací. Každá společnost vstupovala do primární emise akcií s odlišnou strategií a obě byly spojeny s určitým mediálním rozruchem. Na základě analýzy těchto dvou společností byl vytvořen ucelený seznam přínosů a nebezpečí, která na podnik poprvé vstupující na burzu, číhají. Jedná se o návod …více
Abstract:
Diploma thesis analyzes the IPO of two specific companies that deal with online communications. Each of this companies entered to stock exchange with different strategies and both were associated with certain medial fuss. Based on the analysis of these two companies was created a comprehensive list of benefits and dangers that on company for initial entry of stock exchange lurk. This is a manual for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní