Eva MARTÍNKOVÁ

Bakalářská práce

Komunistická strana Československa a charakteristika voleb 1946

Czechoslovak Communist Party and election characteristic in 1946
Anotace:
Předmětem této práce bude problematika postavení Komunistické strany Československa v období Třetí Československé republiky. Hlavním zaměřením práce budou výsledky voleb v roce 1946, vítězství KSČ v těchto volbách a důsledky této skutečnosti pro další vývoj Československa.
Abstract:
The subject of this work will be status problem of Communist Party of Czechoslovakia in the period of the Third Czechoslovak Republic. The main concentration of the work will be the results of elections in 1946, the victory of KSČ in these elections and conseqvences of this reality for next development of Czechoslovakia.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARTÍNKOVÁ, Eva. Komunistická strana Československa a charakteristika voleb 1946. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta