Bc. Pavel Vyškovský

Bakalářská práce

Rozpočtový proces krajů - teorie vs. praxe

Regional budgeting process - Theory versus Practice
Anotace:
Bakalářská práce ,,Rozpočtový proces kraje – teorie versus praxe‟ analyzuje rozpočtový proces Ústeckého kraje v kontextu s teoretickými přístupy a platnými právními předpisy. Práce je rozdělena na tři části. První část je zaměřena na vývoj a postavení krajů v rámci územní samosprávy, teoretická východiska rozpočtového procesu, vývoj legislativy, fáze rozpočtového procesu, příjmy a výdaje kraje. Druhá …více
Abstract:
The bachelor thesis ,,Regional Budgetary Process - Theory vs. Practice‟ analyses the budgetary process of the Usti Region in the context of the theoretical approaches and the applicable laws and regulations. The thesis is divided into three parts. The first part contains the description of the development and the regions position, the theory of budgetary process, the developement of the applicable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Michaela Horňáková
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta