Šárka Šípová

Diplomová práce

Výzkum spokojenosti zaměstnanců na pracovištích s ionizujícímzářením vybrané nemocnice

Anotace:
Cílem práce je provedení a následné vyhodnocení průzkumu spokojenosti zaměstnanců na odděleních využívajících ke své činnosti ionizující záření ve vybrané nemocnici. Teoretická část práce je zaměřena zejména na seznámení se s pojmem pracovní spokojenosti, jejími psychologickými aspekty, faktory, které ji ovlivňují a s jejím vztahem k pojmu motivace. Praktická část přibližuje čtenáři strukturu jednotlivých …více
Abstract:
Aim of the thesis is carrying out and subsequent analysis of an employee satisfaction survey in departments using ionizing radiation in selected hospital. Theoretical part of the thesis is focused mainly on acquaintance with the concept of employee satisfaction, its psychological aspects, influential factors and its relation to the concept of motivation. Practical part familiarizes reader with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Identifikátor: http://theses.cz/id/hkvvjs/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií