Jan Vrba

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Sociální pracovník na základní škole v České republice

Social worker at primary school in the Czech Republic
Anotace:
Absolventská práce s názvem Sociální pracovník na základní škole v České republice. V této práci jsou vymezeny základní pojmy jako jsou sociální práce na základní škole, sociální pedagogika, sociálně patologické jevy spojené se základní školou. Konceptuální část je zaměřena na teoretické vymezení zmíněných pojmů a na obsahovou analýzu legislativních norem. V empirické části je pak naznačen návrh možné …více
Abstract:
Graduate dissertation - social worker in a primary school in Czech Republic. The following fundamental concepts are defined in the thesis: social work in primary schools, social pedagogy, social pathological occurrences in connection with primary schools. The conceptual part focuses on theoretical definitions of the mentioned notions and also content analysis of legislative standards. Empirical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloslava Šotolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc