Ing. Tereza Nováková

Diplomová práce

Metody a postupy získávání a výběru pracovníků a hodnocení jejich vypovídací schopnosti

Methods and procedures of acquisition and personnel selection and staff assessments of their abilities
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je analyzovat metody výběru pracovníků, prozkoumat jejich validitu se zaměřením na dvě konkrétní pracovní pozice a pokusit se vyhodnotit, která z metod by mohla být do budoucna nejvhodnější pro výběr kandidátů. Schopnost vyhledat, vybrat a také udržet si kvalitního zaměstnance, může činit hlavní rozdíl mezi průměrným a výjimečným manažerem. Úspěch vedoucího pracovníka je totiž …více
Abstract:
The aim of my work is to analyse methods of employees´ selection, explore their validity, focused on two specific work positions and try to evaluate which method could be the most suitable for selection process in future. The ability to find out, select and also hold down the quality employee can sign the main difference between ordinary and exceptional manager. The success of executive mainly depends …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Hana Jírová, CSc.
  • Oponent: Ing. Jitka Hašková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní