Bc. David Vyšín

Diplomová práce

Vliv e-commerce na rozvoj MSP se specifikací na obchodní modely

Anotace:
Elektronický obchod prochází každoročně intenzivním vývojem jako reakce na rozvoj informačních a komunikačních technologií. Elektronické obchodování má významný, avšak různorodý vliv na analýzu vybraných segmentů elektronického obchodování v období hospodářských krizích v letech 2021 a 2022. Výsledky byly vyhodnoceny pomocí Meta údajů, které byly analyzovány pomocí nástrojů Google Analytics, Google …více
Abstract:
E-commerce undergoes intense development every year in response to the development of information and communication technologies. E-commerce has a significant but diverse impact on the analysis of selected e-commerce segments during the economic crises of 2021 and 2022. The results were evaluated using metadata analysed using Google Analytics, Google AdSense, and Supermetrics tools. The research was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2023
  • Vedoucí: doc. Ing. Petra Pártlová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Švajnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích