Markéta FRYŠTACKÁ

Bakalářská práce

Komunikace o smrti v rodině: potřeby rodičů

Communication about death in the family: parent's needs
Anotace:
Tato práce pojednává o smrti v rodině. Jejím cílem je identifikovat potřeby rodiče v tíživé situaci ztráty manžela úmrtím. K naplnění cíle je využito kvalitativního šetření, výzkumu blogů, které se tématu věnují. Práce se skládá ze dvou částí. V první se věnuji teoretickému vymezení. Definuji rodinu, zabývám se smrtí a zkoumám, jak smrt rodinu ovlivní. Uvádím výčet hlavních proměnných utvářejících …více
Abstract:
This paper deals with death in a family. Its goal is to identify the needs of a parent who lost her husband/ his wife. The method of qualitative investigation of research of blogs which are focused on this topic is used to fulfil the goal. The bachelor thesis consists of two parts. The first one is a theoretical demarcation- I define family, death and look into how a death affects a family. I present …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRYŠTACKÁ, Markéta. Komunikace o smrti v rodině: potřeby rodičů. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses hmrtu3 hmrtu3/2
29. 6. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
29. 6. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.