Bc. Martina Pourová

Bakalářská práce

Komunikace, citová vazba a sociální opora u spolupracovníků bezpečnostních sborů a městské policie

Communication, adult attachment and social support among Czech police and customs officers
Anotace:
Hlavním cílem této práce je prozkoumat české pracovní prostředí policistů a celníků, s důrazem na sociální oporu na pracovišti, citovou vazbu vůči spolupracovníkům a způsoby komunikace mezi nimi. Dalším cílem práce je průzkum možných souvislostí mezi těmito proměnnými a každodenním pracovním prostředím, tedy bližší popis pracovního prostředí ve smyslu vztahů mezi spolupracovníky. Dotazníkového šetření …více
Abstract:
The aim of this paper is to study the working environment of Czech police and customs officers, with an emphasis on social support in the workplace, adult attachment between employees and ways of communication between them. Another aim is to explore other possible connections between these variables and the everyday working environment, i.e. to provide an insight into work environment in terms of relations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií