Mgr. Aneta Hronová

Bakalářská práce

Český večerníček - analýza komunikační strategie nejoblíbenějšího televizního pořadu

Czech Bedtime story Večerníček - Communication Strategy Analyze of the Most Popular TV Programme
Anotace:
Tato práce se zabývá komunikačními strategiemi Večerníčku jako oblíbeného televizního pořadu určeného předně dětem předškolního a nižšího školního věku. Zkoumali jsme nejreprízovanější a divácky nejoblíbenější série Večerníčku. Naším cílem bylo pokusit se v prvé řadě vytvořit typologii Večerníčku jako televizního pořadu. Dále odhalit, jak se Večerníček snaží působit na individuální a hodnotový vývoj …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on popular czech TV bedtime story called Večerníček as programme designed for pre-school and primary-school children and his communicaton strategy. We analyzed the most popular series of this programme. We tried to define Večerníček as unique TV programme. We were also asking about the way, how this programme can affect children´s values and which kind of heroes as important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiřina Salaquardová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika