Bc. Alena Chomátová

Bakalářská práce

Leasing, smlouva o koupi najaté věci

Leasing, Contract for the Purchase of a Leased Thing
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o leasingovém financování. V úvodu práce je pojednáno o podstatě leasingu, jeho historickém vývoji a současném stavu leasingového financování na českém trhu. Další kapitola rozebírá rozdíly mezi leasingem, koupí za hotové a koupí na úvěr. Dále se tato práce zaměřuje na právní rozbor leasingové smlouvy a obchodních podmínek. Leasingu začaly využívat velké společnosti …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of leasing financing. The fundamentals of leasing, the historical development of this financial instrument and the current state of the Czech leasing market are therefore first reviewed. Next chapter compares leasing, hire purchase (bank loan) and cash purchase. Further this thesis deals with legal issues of leasing contracts and business conditions. Large corporations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2006
  • Vedoucí: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta