Bc. Anna Halfarová

Diplomová práce

Global Development Education and Czech ELT Context

Global Development Education and Czech ELT Context
Anotace:
Tato diplomová práce představuje globální vzdělávání jako demokratický a otevřený koncept. Podrobně se v ní seznámíme především s jeho cíli, principy a strategiemi. Záměrem práce je zmapovat, jak vypadá současná situace na poli globálního vzdělávání v České republice. Práce se skládá z pěti kapitol. Ve druhé kapitole je stručně zmapovaná historie globálního vzdělávání, tato kapitola nám také poskytne …více
Abstract:
The diploma thesis "Global Development Education and Czech ELT Context" presents global education as an open and democratic concept. Its goals, principles and strategies are introduced in more detail. The goal of this thesis is to map the current situation in the field of GDE in the Czech Republic. The work is divided into five chapters, with chapters two and three providing theoretical background …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Linda Nepivodová
  • Oponent: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta