Bc. Martin Pekárek

Master's thesis

Pohybová aktivita a tělesná zdatnost studentů SZŠ Merhautova v Brně

Physical activity and physical fitness of students SZŠ Merhautova in Brno
Abstract:
Diplomová práce zkoumá pohybovou aktivitu a tělesnou zdatnost studentů Střední zdravotnické školy Merhautova (SZŠ Merhautova). Zjišťuje s jakou intenzitou, se studenti věnují sportu, a kterým sportovním nebo pohybovým aktivitám se nejčastěji věnují. Zabývá se faktory, ovlivňující výběr pohybových nebo sportovních aktivit ve volném čase a jejich důležitost pro studenty. Zjišťuje tělesnou zdatnost studentů …more
Abstract:
Diploma thesis examines physical activity and physical fitness of High Medical School Merhautova (SZŠ Merhautova). Identifies with what intensity, students do sports, and which sports or physical activities most frequently engaged. It addresses which factors influencing the choice of physical or sports activities in leisure time and their importance for students. Getting physical fitness of students …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Přikrylová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií