Jan Špidlík

Bakalářská práce

Hodnocení a výběr dodavatelů věcných prostředků požární ochrany v prostředí Armády České republiky

The Evaluation and the Selection the Suppliers of the Firefighting Devices in the Environment the Army of the Czech Republic
Anotace:
Bakalářské práce se zaměřena na hodnocení a výběr dodavatelů věcných prostředků požární ochrany v prostředí Armády České republiky. Hlavním cílem práce je posoudit, zda je stávající systém dostačující pro potřeby vojenských hasičských jednotek. První část poskytuje teoretický výklad pojmů se zaměřením na funkci nákupu, centralizovanou a decentralizovanou strukturu organizace nákupu, hodnocení a výběr …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the evaluation and selection of the firefighting devices suppliers in the Czech army environment. Its aim is to find out if the current system is sufficient for the needs of military fire brigade units. In the first part, there are presented theoretical interpretation focusing on purchasing function, centralized and decentralized structure of purchasing organization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Hart, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Špidlík, Jan. Hodnocení a výběr dodavatelů věcných prostředků požární ochrany v prostředí Armády České republiky. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik