Mgr. Tomáš Prát

Bachelor's thesis

Role cytokininů a auxinů v regulaci gravitropní odpovědi kořene u Arabidopsis thaliana

The role of cytokinins and auxins in the regulation of the root gravitropic response of the root in Arabidopsis thaliana
Abstract:
Gravitropismus je vývojový fenomén rostlin, který umožňuje dosáhnout na látky v půdě důležité pro jejich život. Stejně jako mnoho dalších fyziologických procesů v rostlinách je řízen i rostlinnými hormony. Vliv jednoho z nich, auxinu, byl popsán již před desetiletími. Poznatky poslední doby ukazují, že rostlinné hormony nepůsobí odděleně. Vzájemné interakce auxinu a další skupiny fytohormonů, cytokininů …more
Abstract:
Gravitropism is developmental phenomenon in plants that enables plants to reach important substances for their direct growth from the soil. As many other physiological processes in plants, gravitropism is regulated by phytohormones. The impact of one of them, the auxin, is known for decades. Recent studies suggested that plant hormones do not function separately. Interactions between auxin and other …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Markéta Pernisová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta