Bc. Dana Tulessenova

Bakalářská práce

Analýza účetních výkazů ve firmě XY a.s. a jejich význam pro finanční řízení podniku

Analysis of financial statements in the company XY Inc. and their importance for financial management
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou účetních výkazů společnost ALIMPEX FOOD a.s. Analýza účetních výkazů probíhá formou finanční analýzy. Základem finanční analýzy je rozbor absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů. Práce je rozdělená na 2 části: teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou identifikováni všichni uživatelé analýzy účetních výkazů a současně je také poukázáno na důvody omezení …více
Abstract:
The bachelor theses deals with the analysis of accounting statements. The analysis of accounting statements is providing by the financial analysis. The main goal of the financial analysis is to study of absolute, differential and ratio indicators. The theses id devided into 2 parts: teoretical and practical. In the theoretical part is getting identification of whole users of the analysis and also is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Šárka Kocmanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní