Bc. Dana Tulessenova

Bachelor's thesis

Analýza účetních výkazů ve firmě XY a.s. a jejich význam pro finanční řízení podniku

Analysis of financial statements in the company XY Inc. and their importance for financial management
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou účetních výkazů společnost ALIMPEX FOOD a.s. Analýza účetních výkazů probíhá formou finanční analýzy. Základem finanční analýzy je rozbor absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů. Práce je rozdělená na 2 části: teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou identifikováni všichni uživatelé analýzy účetních výkazů a současně je také poukázáno na důvody omezení …more
Abstract:
The bachelor theses deals with the analysis of accounting statements. The analysis of accounting statements is providing by the financial analysis. The main goal of the financial analysis is to study of absolute, differential and ratio indicators. The theses id devided into 2 parts: teoretical and practical. In the theoretical part is getting identification of whole users of the analysis and also is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Šárka Kocmanová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní