Eva Čížková

Master's thesis

Vychovatel v dětském domově rodinného typu – náhradní rodič či speciální pedagog

Vychovatel v dětském domově rodinného typu – náhradní rodič či speciální pedagog
Abstract:
Předkládaná práce se zabývá problematikou náhradní ústavní péče, především pak péče ústavní, poskytované v dětských domovech.Její teoretická část se zabývá oblastí náhradní péče komplexně, to znamená od její historie, přes stávající systém až po nové trendy a navrhované změny v této oblasti. Dále je zde podrobně popsána ústavní péče probíhající v dětských domovech, včetně jejího poslání, legislativního …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 5. 2010
  • Supervisor: Daniel Dvořák
  • Reader: Jindra Novotná

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv