Bc. Martin Voráč

Bakalářská práce

Významy a užití pojmu občanská společnost

The Meanings and Uses of the Concept of Civil Society
Anotace:
Ústředním předmětem práce je otázka používání pojmu občanské společnosti v různých analytických kontextech a perspektivách. Jejím cílem je přispět k porozumění konceptu užívaného v mnoha různých významech a souvislostech, a to především v základní, definiční rovině. Ptá se, co různá pojetí a užívání tohoto pojmu umožňují si pod ním představit. Práce představuje dva přístupy, které se konceptualizací …více
Abstract:
The main focus of the Bachelor thesis is a question of using of the concept of civil society in various analytical contexts and perspectives. Its aim is to contribute to understanding of the concept used in many various meanings and connections, especially at the basic level of its own definition. The thesis introduces two approaches which explicitly deal with conceptualizing of civil society (Charles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbora Mančíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií