Bc. Jaroslav BERÁNEK

Diplomová práce

Špatná občanská společnost - odvrácená tvář občanství

Bad civil society - the dark side of citizenship
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá diskuzí věnující se roli občanské společnosti v moderních Spojených státech amerických. Představuje jak názory vlivných a populárních akademiků, kteří v občanské společnosti viděli lék na problémy moderních Spojených států, tak kritickou reakci jejich kolegů, kteří tyto teze považovali za naivní a nerealistické. Důraz je kladen na koncept Špatné občanské společnosti, …více
Abstract:
This master thesis deals with a discussion concerning the role of civil society in the modern United States of America. It introduces the theses of influential and popular academics that regarded civil society as a solution to the problems of modern USA and also the critical reaction of their colleagues, which saw these theses as naive and unrealistic. Emphasis is put on the concept of Bad civil society …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERÁNEK, Jaroslav. Špatná občanská společnost - odvrácená tvář občanství . Plzeň, 2021. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/