Theses 

Odměňování závislé práce a jeho ekonomické a další aspekty – Mgr. Jan Fila

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jan Fila

Advanced ('rigorózní') thesis

Odměňování závislé práce a jeho ekonomické a další aspekty

The remuneration of dependent work and its economical and other aspects

Abstract: Tato rigorózní práce se zabývá základními aspekty odměňování závislé práce v českém právním řádu, které jsou zdůrazněny ve vztahu k jeho ekonomickým a dalším aspektům. Tato práce se skládá ze 4 kapitol, které popisují a analyzují právní vztahy odměňování založené na českém zákoníku práce. Práce dále zmiňuje nejdůležitější skutečnosti o principech odměňování, a to nikoliv pouze v rámci českého právního řádu a základní aspekty odměňování z pohledu personalistiky a ekonomie. V závěru práce jsou obsažena základní pravidla pro tvorbu právních jednání spojených s odměňováním zaměstnanců.

Abstract: The rigorous thesis deals with crucial legal aspects of renumeration of dependent work in the czech legal system, which are pointed out in relation to its economical and other aspects. The work is divided into four chapters, which describe and analyse legal relationships of remuneration based on the czech Labor Code. The work mentions the most important facts about principles of remuneration and basic aspects of remuneration from the point of view of human resources and economy. The last part of this work contains basic rules for drafting these documets for the proper remuneration of emloyees.

Keywords: Odměňování zaměstnanců, systém odměňování, zásady odměňování, motivace. Remuneration of employees, system of remuneration, principles of remuneration, motivation.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 12. 2014
  • Reader: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D., doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Go to top | Current date and time: 16/7/2019 04:42, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz