RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

Disertační práce

A Study of Human Craniofacial Variation by Using Geometric Morphometrics

A Study of Human Craniofacial Variation by Using Geometric Morphometrics
Anotace:
Tato dizertační práce je výsledkem studia biologické variability kraniofaciální oblasti u dospělých jedinců současné evropské populace. Na referenčním souboru lebek (N=355) pocházejícího ze tří dokumentovaných kosterních sbírek (jedna česká a dvě portugalské), byly studovány faktory, u kterých se předpokládá, že jsou zdrojem rozdílů ve tvaru a velikosti (populační afinita, sexuální dimorfismus, stranové …více
Abstract:
The thesis presents a study of the human craniofacial morphology in present-day populations studied on documented osteological collections. The sample of 355 specimens of Czech and Portuguese origin was studied from multiple viewpoints in order to explore factors which interact in the process of shaping human crania (sexual dimorphism, population affinity, age). The study was based on a variety of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 3. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc., prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Antropologie