Bc. Anna ŠIMICOVÁ

Diplomová práce

Rozvoj čtenářské gramotnosti při výuce anglického jazyka na 2. stupni základních škol

Development of reading skills in an English class in lower secondary education
Abstract:
The thesis answers the important question about the reality of teaching reading in English classes in the lower secondary level in the Czech Republic. Reading is one of the four language skills learners are required to acquire during their education. Furthermore, it is a skill that will shape their future - they will use it in their academic development, and even in their professional and private lives …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá čtením v hodinách anglického jazyka. Cílem práce bylo odpovědět na otázku, jak učitelé 2. stupně základních škol přistupují k učení čtení v hodinách anglického jazyka na vybraných školách (zejména v oblastní typů, zdrojů a fází). Čtení tvoři jednu čtvrtinu jazykové výbavy, kterou by si žáci měli osvojit. Je to také dovednost, která bude součástí jejich budoucího studia …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Barbora Reynaert, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMICOVÁ, Anna. Rozvoj čtenářské gramotnosti při výuce anglického jazyka na 2. stupni základních škol. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/