Mgr. Bc. Michaela Šamalová, Ph.D.

Disertační práce

Didaktický překlad ve výuce anglického jazyka na gymnáziích: stávající stav a možnosti užití současného pojetí didaktického překladu

Using Pedagogical Translation in English Language Teaching at Grammar Schools: Current State and the Possibilities of Using the Contemporary Concept of Pedagogical Translation
Anotace:
Předložená disertační práce se zabývá otázkou užití didaktického překladu ve výuce anglického jazyka na gymnáziích, a to ve dvou rovinách: práce zkoumá roli, kterou hraje didaktický překlad v současné výuce angličtiny na gymnáziích a následně analyzuje vliv současného didaktického překladu na rozvoj řečových dovedností a jazykových znalostí žáků gymnázií v anglickém jazyce. V rámci teoretických východisek …více
Abstract:
The present doctoral thesis deals with the issue of the pedagogical translation use in English language teaching in grammar schools: the study analyses the role of pedagogical translation in contemporary English language teaching in grammar schools and in addition, it also examines the influence of the contemporary concept of pedagogical translation on the development of learners´ language skills and …více
Abstract:
edagogical translation was a new element introduced into the English lessons.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D., doc. PhDr. Gabriela Lojová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta