Bc. Kateřina Jezdinská

Bakalářská práce

Výuka výslovnosti anglického jazyka na druhém stupni základních škol

Pronunciation teaching at lower secondary schools
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o různých metodách výuky výslovnosti anglického jazyka na druhém stupni základních škol v České republice. Výslovnost obecně patří k zanedbávaným dovednostem při výuce angličtiny na školách. Tato práce je zaměřená na vymezení metod, které se využívají k výuce jednotlivých aspektů výslovnosti, a zároveň zhodnotí jejich účinnost. Práce je rozdělena do dvou celků na teoretickou …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with using various methods of English pronunciation teaching at lower secondary schools in the Czech Republic. Generally, pronunciation is often a neglected skill when teaching English at schools. This thesis aims to define what methods are used to teach individual aspects of the pronunciation and confirm their effectiveness. The thesis is divided into two parts – a theoretical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta