Bc. Kateřina Hrubešová

Bachelor's thesis

Stimulace, hodnocení a odměňování pracovníků v konkrétní společnosti

Stimulation, evaluation and remuneration of employees in a specific company
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce ?Stimulace, hodnocení a odměňování pracovníků v konkrétní společnosti? je analýza stimulace pracovníků, které se nejvíce osvědčily vedoucím pracovníkům v organizaci. Zabývá se možnostmi a způsoby stimulace pracovníků ze strany vedoucího pracovníka (manažera). Nejprve je vysvětlen pojem stimulace, poté jsou podrobně popsány a vysvětleny všechny stimuly, které jsou důležité …viac
Abstract:
The thesis, "Stimulation, evaluation and remuneration of employees in a specific company" is an analysis of an employee?s stimulation based on the most proven techniques by company leaders. The work analyses the possibilities and methods of an employee's stimulation from a manager's point of view. The thesis begins with a definition of "stimulation", before going into a full explanation and written …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedúci: Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrubešová, Kateřina. Stimulace, hodnocení a odměňování pracovníků v konkrétní společnosti. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní