BcA. Stanislav Cibulka

Diplomová práce

Výuka řemesel - projektová výuka základních řemeslných dovedností za použití metod daltonského plánu.

Teaching crafts - project teaching of basic craft skills using the Dalton plan method.
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na výuku řemeslných dovedností. Konkrétněna opracování dřeva, práci s hlínou a textilní výrobu. V teoretické části jsou popsána vybranářemesla a jejich sociálně - historický kontext. Dále jsou představeny alternativní vzdělávacísystémy, včetně daltonského plánu a hlavní znaky projektového vyučování. Na základěteoretické části práce je vypracován výtvarně - didaktický …více
Abstract:
This thesis is focused on the teaching of craft skills. Specifically for woodworking,working with clay and textile production. In the theoretical part are described selected craftsand their socio-historical context. Alternative educational systems are also presented,including the Dalton Plan and the main features of project based teaching. On the basis of thetheoretical part of the work is developed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2023
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM7770

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 30. 8. 2023
 • Vedoucí: PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
 • Oponent: doc. Vlastimil Vodák, ak. mal.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 9. 2023 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy a střední školy

 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.