Mgr. Petra Přikrylová, DiS.

Bakalářská práce

Project Based Learning in English lessons at elementary school

Project Based Learning in English lessons at elementary school
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití projektového vyučování v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy. Její teoretická část popisuje projektové vyučování jako takové, přibližuje jeho jednotlivé fáze, představuje klady i zápory projektového vyučování a stručně představuje jeho hlavní propagátory a historii projektové metody. Praktická část se zaměřuje na využití projektového …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with project based learning in English lessons at elementary school. The theoretical part describes the project teaching as such, introduces and summarizes its particular phases, presents positives and negatives of project methods and briefly introduces the main propagators and the history of project based learning. The practical part is focused on the use of project based …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta