Mgr. Martin Lebeda, Ph.D.

Disertační práce

Majetková podstata

Assets in bankruptcy
Anotace:
Disertační práce se zabývá koncepcemi a principy existence a fungování majetkové podstaty v českém a zahraničním kontextu. Přináší teoretické rozpracování právní povahy majetkové podstaty a výklad tohoto základního institutu insolvenčního práva. Zabývá se rovněž rozsahem a obsahem majetkové podstaty, vč. majetku do podstaty zahrnutého nebo z ní vyloučeného. Samostatné pojednání pak představuje rozbor …více
Abstract:
This Dissertation deals with the concepts and principles of existence and operation of the Assets in Bankruptcy in the Czech and international context. It provides the theoretical research of the legal nature of the Assets in Bankruptcy and the interpretation of this fundamental institution of the Insolvency Law. It also discusses the scope and content of the Assets in Bankruptcy including both property …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D., doc. JUDr. Marek Števček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta