Ing. Mgr. Jan Kabeš

Bachelor's thesis

Životní cyklus podniku - sanace a zánik

The life cycle of an enterprise - redevelopment and termination
Abstract:
Cílem bakalářské práce na téma „Životní cyklus podniku - Sanace a zánik" je analýza průběhu krizové fáze v podniku, které vyústí v jeho zánik. Práce je rozdělena do tří částí, kdy se nejprve věnuji jednotlivým fázím životního cyklu podniku se zaměřením na sanaci v krizovém řízení. Druhá část je zaměřena na zánik podniku a to jak likvidací, tak ve formě úpadku podniku. Poslední část práce je věnována …more
Abstract:
The aim of the baccalaureate thesis „The Life Cycle of an Enterprise - Redevelopment and Termination" is to develop an analysis of the crisis management, which results in the termination of an enterprise. The thesis is divided into three parts. In the first part I focus on the life cycle of an enterprise with emphasis on redevelopment in the critical phase. The second part of the thesis is devoted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Jan Žák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economy and Management / Business Management