Bc. Natalya Rubtsova

Diplomová práce

Leadership a management - jak efektivně řídit za účelem dosahování výsledků

Leadership nad Management - efficient methods to achieve results
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje problému leadership a managementu v organizaci a jejich vlivu na výsledky zaměstnanců a jejich výkon. Personální řízení, zejména jeho psychologická stránka, se řadí k velice zásadním činnostem v řízení podniku. Kvalita lidských zdrojů podniku, zejména manažerů a vedoucích pracovníků, má pro fungování podniku a jeho vývoj podstatný význam. V práci jsou zdůrazněny změny …více
Abstract:
This thesis deals with problems of leadership and management in the organization and their impact on the results of employees and their performance. Personnel management, including its psychological aspect, is one of the very fundamental activities in business management. The quality of human resources in business, especially manager work and efficiency are necessary for the functioning of the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jiří Hofbauer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní