Bc. Kristýna Budínová

Diplomová práce

Strategický a operativní controlling v MSP - případová studie

Strategic and operational controlling in SMEs - Case Study
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám strategickým a operativním controllingem. První část diplomové práce je zaměřena na vymezení pojmu controlling, strategický a operativní controlling, reporting. Druhá část se zabývá popisem firmy AC, s. r. o. a aplikací poznatků získaných z první části. Ve strategickém controllingu byla provedena STEEP analýza, SWOT analýza a Porterova analýza. Cílem práce je zjistit …více
Abstract:
In my thesis I deal with the strategic and operational controlling. The first part focuses on the definition of controlling, strategic and operational controlling, reporting. The second part deals with the description of AC, s. r. o. and applications of the knowledge gained from the first part. In the strategic controlling was conducted STEEP analysis, SWOT analysis and porter's analysis. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance