Bc. Kristýna Budínová

Master's thesis

Strategický a operativní controlling v MSP - případová studie

Strategic and operational controlling in SMEs - Case Study
Abstract:
Ve své diplomové práci se zabývám strategickým a operativním controllingem. První část diplomové práce je zaměřena na vymezení pojmu controlling, strategický a operativní controlling, reporting. Druhá část se zabývá popisem firmy AC, s. r. o. a aplikací poznatků získaných z první části. Ve strategickém controllingu byla provedena STEEP analýza, SWOT analýza a Porterova analýza. Cílem práce je zjistit …more
Abstract:
In my thesis I deal with the strategic and operational controlling. The first part focuses on the definition of controlling, strategic and operational controlling, reporting. The second part deals with the description of AC, s. r. o. and applications of the knowledge gained from the first part. In the strategic controlling was conducted STEEP analysis, SWOT analysis and porter's analysis. The aim of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance