Jiří Bošanský

Diplomová práce

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Fire Rescue Service of Capital of Prague
Anotace:
Tématem této diplomové práce je Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy. Hasičský záchranný sbor obecně je stěžejní složkou integrovaného záchranného systému. HZS hl. m. Prahy plní úkoly s primárním cílem chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Území hlavního města Prahy je vzhledem k ostatním regionům České republiky značně …více
Abstract:
Fire Rescue Service of Capital of Prague is the subject of this thesis. Generally, Fire Rescue Service is the fundamental element of Integrated Rescue System. FRS of Capital of Prague's primary objective is to protect life, health and property in the case of fire and other emergency events. Area of Capital of Prague is markedly specific in comparison to other regions of the Czech Republic. It puts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: Michal Mervart
  • Oponent: Jan Melena

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39787