Jiří Bošanský

Master's thesis

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Fire Rescue Service of Capital of Prague
Abstract:
Tématem této diplomové práce je Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy. Hasičský záchranný sbor obecně je stěžejní složkou integrovaného záchranného systému. HZS hl. m. Prahy plní úkoly s primárním cílem chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Území hlavního města Prahy je vzhledem k ostatním regionům České republiky značně …more
Abstract:
Fire Rescue Service of Capital of Prague is the subject of this thesis. Generally, Fire Rescue Service is the fundamental element of Integrated Rescue System. FRS of Capital of Prague's primary objective is to protect life, health and property in the case of fire and other emergency events. Area of Capital of Prague is markedly specific in comparison to other regions of the Czech Republic. It puts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2014
  • Supervisor: Michal Mervart
  • Reader: Jan Melena

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39787