Mgr. Michaela Mrázová

Diplomová práce

Meziškolní mobilita a předčasné odchody žáků ze středního vzdělávání očima pracovníků školního poradenského pracoviště

Inter-school mobility and drop-outs from secondary education throught the eyes of school counsellors
Anotace:
Jedním z problémů, se kterým se setkává velká část středních škol, je vzrůstající me-ziškolní mobilita žáků a předčasné odchody ze středoškolského vzdělávání. Cílem této magisterské práce je zjistit nejčastější důvody vedoucí žáky k fluktuaci mezi stu-dii, případně k předčasným odchodům ze vzdělávání pohledem pracovníků školního poradenského pracoviště, a zároveň zjistit, jak se na meziškolní mobilitu …více
Abstract:
One of the problems faced by a large part of secondary schools is the increasing in-ter-school mobility of pupils and drop-outs from secondary education. The aim of this master's thesis is to find out the most common reasons that lead pupils to fluctuate between studies or to leave education early, from the point of view of school counseling staff, find out how inter-school mobility and abandoning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2024
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta