Bc. Aranka Lešánková

Diplomová práce

Základní vývojové etapy regionální politiky Evropských společenství a Evropské unie

The basic development phases of regional policy in the European Communities and the European Union
Anotace:
Diplomová práce se zabývá souhrnným přehledem vývoje evropské regionální politiky v EU a ve vybraných členských státech. Po obecné charakteristice regionální politiky se věnuji vývoji regionální politiky v EU a jejím základním principům, cílům a nástrojům. Třetí část je zaměřena na vývoj regionální politiky v České republice. Nejprve je popsáno období před vstupem do Evropské unie. Dále následuje výklad …více
Abstract:
The Diploma Thesis provides a complete outline of the development of regional policy in the European Union and in selected Member States. After a general overview of the regional policy I describe the development of regional policy and its basic principles, objectives and tools. The second part is focused on the regional policy in the Czech Republic, first dealing with the period before joining the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní