Victoria Panchenko

Diplomová práce

Web application to support agile project management practices in the large enterprise project with a virtual team

Web aplikace pro zlepšení agilního projektového řízení na příkladu velkého enterprise projektu s virtuálním týmem
Anotace:
Rozmach agilních metodik přispěl k zvýšení počtu velkých podniků, které adoptují agilní praktiky. Na druhé straně v posledních desetiletích se aktivně projevuje trend globalizace a globální vývoj softwaru se stal běžným způsobem podnikání. Globální virtuální týmy neodpovídají agilnímu principu malých, spolu alokovaných týmů a implementace agilních metod v distribuovaných týmech stále představuje výzvy …více
Abstract:
The boom of agile methodologies contributed to increase of the number of large enterprises that are adopting agile practices. On the other hand, the last decades have witnessed a steady trend toward globalization and global software development has become a common business reality. Global virtual teams do not correspond with agile approach of collocated teams, and the implementation of agile methods …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2020
  • Vedoucí: Soňa Karkošková
  • Oponent: Tomáš Mysliveček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78563