Bc. Luboš Karlovec

Master's thesis

e - Government v ČR

e - Government in ČR
Abstract:
Diplomová práce se zabývá celkovou elektronizací veřejné správy, tedy e-Governmentem v České republice. Teoreticko-metodická část zahrnuje historii elektronizace u nás počínaje reformou veřejné správy spojenou s postupným vznikem e-Governmentu v ČR. Poté práce přechází k definování dílčích částí e-Governmentu, což jsou veškeré systémy, registry či portály, poskytující služby v elektronické podobě. …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the overall electronization of public administration, with e-Government in the Czech Republic. The theoretical-methodological part involves the history of electronization in our republic, beginning with the reform of public administration connected with the establishmnet of e-Government. Then the thesis moves to defining parts of the e-Government, which are all systems …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Reader: RNDr. Václav Vohánka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní