Bc. Václav Pokorný

Bakalářská práce

Návrh obchvatu obce Horka komunikací II/355

Bypass of community Horka by road II/355
Anotace:
Jedná se o návrh Obchvatu obce Horka. Bylo navrženo směrové a výškové vedení komunikace, včetně konstrukce vozovky a odvodnění. Obchvat je navržen jako kategorie S9,5/80.
Abstract:
The work is the proposal shifting of the road II/355 in Horka. It was designed directional and height lead of communication include pavement construction and drainage. Bypass is designed like category S9,5/80.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Vladislav Borecký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pokorný, Václav. Návrh obchvatu obce Horka komunikací II/355. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní infrastruktura: Dopravní cesta