Bc. et Bc. Lukáš Novák

Master's thesis

Příspěvek k dějinám vztahu církve a státu v České republice a jejích sousedních zemí po roce 1989

A contribution to the history of relationship between church and state in the Czech Republic and neighboring countries after 1989
Abstract:
Diplomová práce Příspěvek k dějinám vztahu církve a státu v České republice a jejích sousedních zemí po roce 1989 pomocí metody historické komparace a analýzy přibližuje problematiku vztahů státu a církví v zemích, které s Českou republikou sdílejí jak geografické, tak i mentální hranice. Práce se zabývá především problematikou vyjednávání o majetku po pádu komunismu, financováním církví a náboženských …more
Abstract:
This thesis A contribution to the history of relationship between church and state in the Czech Republic and neighboring countries after 1989 is using the methods of historical comparison and analysis. The thesis brings relations between church and state in countries that the Czech Republic share geographical and mental boundaries. The basic themes of work are the property issue after the fall of communism …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
  • Reader: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta