Bc. Michaela Kavková

Diplomová práce

Účinek aerobního tréninku a nízkofrekvenční elektrické myostimulace u pacientů s ischemickou chorobou srdeční v kardiovaskulární rehabilitaci

Evaluation of aerobic training and low-frequency electrical myostimulation in patients with ischemic heart disease in cardiovascular rehabilitation
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo zhodnocení vlivu 5týdenního rehabilitačního programu aerobním tréninkem a nízkofrekvenční elektrickou stimulací u pacientů s ischemickou chorobou srdeční na hodnoty maximální síly (Fmax), maximálního momentu síly (Mmax), tělesné výkonnosti (Wmax) a vybraných parametrů transportní kapacity (VO2max, VO2max/kg). Studie se zúčastnilo 17 pacientů s průměrným věkem 59,4 ± …více
Abstract:
The aim of this master thesis was to studythe effect of 5 week cardiovascular rehabilitation program aerobic training and low-frequency electrical stimulation in patients with coronary heart disease on maximal muscle strenght (Fmax), isokinetic peak torque (Mmax), maximal physical efficiency (Wmax) and selected parameters of transport capacity (VO2max, VO2max/kg). 17 patientshave been examined in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta