Bc. Kristýna Souhradová

Diplomová práce

Porovnání efektu ambulantního řízeného programu kardiovaskulární rehabilitace bezprostředně po prodělaném infarktu myokardu a následně v chronickém stádiu ischemické choroby srdeční

Comparing the effect of the controlled outpatient cardiovascular rehabilitation programme immediately after an acute myocardial infarction and subsequently in a chronic phase of ischemic heart disease
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo porovnat efekt ambulantního řízeného programu kardiovaskulární rehabilitace bezprostředně po prodělaném infarktu myokardu a následně v chronickém stádiu ischemické choroby srdeční. Sledovaný soubor tvořilo 16 probandů, kteří absolvovali rehabilitační program vždy dvakrát. Před začátkem a po ukončení každého rehabilitačního cyklu byly posuzovány výkonnostní parametry, aerobní …více
Abstract:
The thesis aimed to compare the effect of the controlled outpatient cardiovascular rehabilitation programme immediately after an acute myocardial infarction and subsequently in a chronic phase of ischemic heart disease. The monitored group consisted of 16 probands, who had graduated the rehabilitation programme twice. Performance parameters, aerobic capacity, and muscle strenght were assessed before …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta