Mgr. Jitka Hrušková

Bakalářská práce

Los corpus CREA y CORDE en el contexto de los corpus lingüísticos

CREA and CORDE in the Context of Linguistic Corpora
Abstract:
This work deals with the Spanish linguistic corpora compiled by Real Academia Española: with synchronic CREA and diachronic CORDE. Both of these corpora are set into a context of European corpus linguistics, particularly Spanish and Anglosaxon. The work is divided into three main sections: the first section is concerned with the corpora and their characteristics in general, the second deals with Spanish …více
Abstract:
Tato práce se zabývá španělskými jazykovými korpusy, které sestavila Real Academia Española: synchronním korpusem CREA a diachronním CORDE. Oba jsou zasazeny do širšího rámce evropské korpusové lingvistiky, především španělské a anglosaské. Práce je rozdělena do tří hlavních částí: první část je věnována jazykovým korpusům a jejich charakteristikám obecně, druhá dvěma španělským korpusům, jejich formálním …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta